KONTAKTY

Maradan Team s.r.o.
Jizerní 288/10
Benátky nad Jizerou I, 294 71
tel: +420 777 888 273
obchod(a)rmcentrum.cz
IČO: 031 365 91
DIČ: CZ031 365 91

 


» Zahrada, květiny v domě
Bio Natura

Seznamte se s výrobky NATURA pro BIO rostliny

Seznamte se s výrobky NATURA pro BIO rostliny

Produkty ekologického zemědělství si u spotřebitelů získávají stále větší oblibu. Ekologické zemědělství je v současné době trendem, který je ohleduplný nejen k životnímu prostředí, ale i k našemu zdraví.

Jde o systém hospodaření, který používá pro životní prostředí šetrné způsoby k potlačování plevelů, škůdců a chorob, zakazuje použití syntetických pesticidů a hnojiv, v chovu hospodářských zvířat klade důraz na pohodu zvířat, dbá na celkovou harmonii agroekosystému a jeho biologickou rozmanitost a upřednostňuje obnovitelné zdroje energie a recyklaci surovin.

DESATERO EKOLOGICKÉ PRODUKCE

 • přispívá k vyšší úrovni biologické rozmanitosti a k ochraně rostlinných, živočišných druhů a přírodního prostředí
 • zodpovědně využívá energii a přírodní zdroje
 • přihlíží k místní a regionální rovnováze a podporuje využívání místních zdrojů
 • zlepšuje život v půdě, přirozenou úrodnost půdy a brání její erozi
 • chrání vodu a vodní zdroje
 • neumožňuje použití herbicidů, fungicidů a insekticidů a ochranu rostlin zakládá na podpoře samoregulující funkce agro-ekosystému, biologických a biotechnických metodách
 • nepovoluje používání genově manipulovaných organismů (GMO)
 • podporuje zdraví a pohodu zvířat svým etickým zacházením a respektováním jejich vrozených potřeb
 • uspokojuje poptávku spotřebitele po kvalitních, výživnějších a chutných potravinách
 • vytváří více pracovních příležitostí, zlepšuje růst venkovské ekonomiky a přispívá k lepší péči o venkovskou krajinu

Výrobky řady Agro NATURA plně respektují pravidla biopěstování s cílem přinést spotřebitelům kvalitní pěstování rostlin nejen na zahrádkách, ale i v jejich domovech, a tím podpořit ochranu životního prostředí a zdravý životní styl.

► V řadě Agro NATURA jsou zastoupeny všechny základní prostředky pro pěstování bioprodukce

 • unikátní jemný biosubstrát pro celou zahradu
 • bioprostředky na výživu a ochranu rostlin NATURA RockEffect a NATURA Symfonie 3v1
 • organická hnojiva pro jahody, drobné ovoce a plodovou zeleninu
 • kapalné hnojivo pro celou zahradu
 • organické hnojivo pro trávníky
 • chlévský hnůj pro všestranné použití

► a také prostředky a pomůcky pro pěstování bylinek

 • jemný substrát NATURA bylinková zahrádka
 • kapalné organické hnojivo bylinková zahrádka
ZWM1ZD